Kwaliteit & milieu

Integrale kwaliteitszorg en milieu zijn twee belangrijke pijlers waarop het succes van de Groep AERTS is gebouwd. 

Om het beleid ten aanzien van kwaliteit en milieu inhoud te geven hanteert de groep AERTS een managementsysteem dat voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de internationale normen ISO 9001 en ISO 14001.  

Zowel kwaliteit als zorg voor het milieu is geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen, van verkoop tot service. Om dit te realiseren steunen wij op een team van gemotiveerde medewerkers, jarenlange ervaring in de automobielsector en ultramoderne infrastructuur.

Beleidsverklaring

Aerts Trucks NV / Garage Aerts BVBA / Dendermonde Truck en Trailer Services BVBA streeft naar onovertroffen klantentevredenheid door de levering van producten en diensten die zich kenmerken door een uitmuntende kwaliteit en een hoge toegevoegde waarde met een minimale invloed op het milieu.

De organisatie  verplicht zich hiertoe door:

Bovenstaande beleidsverklaring wordt naar concrete doelstellingen vertaald in de jaarlijkse actieplannen die zowel voor kwaliteit als milieu opgesteld en opgevolgd worden.

Ons beleid wordt gevoerd in overeenstemming met alle wetten en reglementen die van toepassing zijn.

Deze beleidsverklaring wordt aan elke medewerker kenbaar gemaakt en kan worden aangepast indien de wetgevind dit vereist of de bedrijfsvoering dit nodig acht.

Datum : 19/12/2016                                                                             

Ondertekend door Bert Aerts en Karin Aerts
Afgevaardigd Bestuurders