Nieuws


Terug

Wijziging wetgeving analoge tachograaf

Beste klanten,

Op 17/10/2016 werd het koninklijk besluit van 14 juli 2005, houdende uitvoering van de verordering (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer gewijzigd.

INSPECTIE VAN TACHOGRAAFPLICHTIGE ANALOGE VOERTUIGEN

Het volledig Koninklijk Besluit vindt u terug via onderstaande link :

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/10/24_1.pdf